شرکت آذین فورج

صنعت آهنگری

آهنگری فلزات فرآیندی است که در آن فلزات با استفاده از نیروهای فشاری شکل می گیرند و شکل می گیرند. نیروها با استفاده از چکش کاری، پرس یا غلتک تحویل داده می شوند. تعدادی از فرآیندهای آهنگری وجود دارد - آهنگری سرد، آهنگری گرم و آهنگری گرم - که بر اساس دمای فلزی که با آن کار می شود طبقه بندی می شوند.

خدمات ما


قابلیت های تولیدی آذین فورج

شرکت آذین فورج توانایی تولید قطعات تا وزن 1000 کیلوگرم را به صورت فورج بسته و تا وزن 50 تن را به صورت فورج با قالب باز، دارد.
محصولات این شرکت شامل قطعات آهنگری در صنایع مختلف از جمله خودروسازی، نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشگاه، راه آهن، صنایع دریایی و ... می باشد.

خطوط تولید در این شرکت به شرح زیر می باشد :

-  تعداد چهارده خط تولید آهنگری با دستگاه های پرس از 40 تن تا 4000 تن 
- خط تولید آهنگری با چکش 400 کیلوژول کانتربلو (قالب بسته)
- خط تولید آهنگری با پرس هیدرولیک 4000 تن (قالب باز)
- خطوط تولید رینگ فرمینگ با سه دستگاه رینگ رولینگ تا سایز 5000 میلی متر
- خطوط مختلف عملیات حرارتی از جمله نرمال، آنیل و کوئنچ تمپر

از جمله مواد اولیه مصرفی در کارخانه آذین فورج می توان به موارد زیر اشاره کرد:A105_a266_a694_ a516 a350 lf2
A182 f316 - a182 f304
4130 - 4140 - ck45 - st52