شرکت آذین فورج

گروه-مپنا

گروه بزرگ مپنا و شرکت آذین فورج در طی سنوات اخیر پروژه های متعددی را در کنار یکدیگر آغاز و به سرانجام رسانده اند. آذین فورج مفتخر است که با شرکت های مختلفی از زیر گروه مپنا مانند توگا، توبا، پارس و ... مذاکره و همکاره های متعددی داشته است.

مپنا

مپنا

گروه مپنا