شرکت آذین فورج

لاوان

از مهم ترین دست آوردهای شرکت آذین فورج همکاری گسترده با شرکت های فعال در زمینه استخراج و پالایش نفت و گاز می باشد. شرکت پالایش نفت لاوان از جمله شرکت هایی است که آذین فورج افتخار همکاری و تولید قطعات مانند انواع فلنج، دیسک و رینگ را داشته است.

شركت پالايش نفت لاوان در سال 1355 تحت عنوان مجتمع تقطير لاوان زير نظر پالايشگاه شيراز با ظرفيت 20.000 بشكه نفت خام در روز توسط شرکت اينگرا از کشوريوگسلاوی سابق وبا نظارت شرکت ملی نفت ساخته شده و مورد بهره برداري قرار گرفت . فرآورده هاي توليدي آن عبارت بودند از : 

 - نفتاي ترش : كه به خارج از كشور صادر مي شد.

 - نفت گاز : كه به مصرف داخلي مي رسيد.

 - نفت كوره : جهت صادرات و سوخت كشتيها

شرکت پالایش نفت لاوان

شرکت پالایش نفت لاوان