شرکت آذین فورج

شرکت-توربو-کمپرسور(otc)
شرکت توربو کمپرسور(OTC)

<p>شرکت آذین فورج مفتخر است که تولید کننده قطعات مورد نیاز شرکت توربو کمپرسور(OTC) در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی بوده است. از جمله قطعات تولی...

شرکت-فن-آوران-تجهیزات-سر-چاهی-(wetco)
شرکت فن آوران تجهیزات سر چاهی (WETCO)

<p>از مهم ترین دست آوردهای شرکت آذین فورج همکاری گسترده با شرکت های فعال در زمینه استخراج و پالایش نفت و گاز می باشد. شرکت فن آوران تجهیزات سر چاهی (W...

شرکت-نفت-فلات-قاره-ایران
شرکت نفت فلات قاره ایران

<p>از مهم ترین دست آوردهای شرکت آذین فورج همکاری گسترده با شرکت های فعال در زمینه استخراج و پالایش نفت و گاز می باشد. شرکت نفت فلات قاره ایران از جمله...

لاوان
شرکت پالایش نفت لاوان

<p>از مهم ترین دست آوردهای شرکت آذین فورج همکاری گسترده با شرکت های فعال در زمینه استخراج و پالایش نفت و گاز می باشد. شرکت پالایش نفت لاوان از جمله شر...

شرکت-ملی-مناطق-نفت-خیز-جنوب
شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

<p>از مهم ترین دست آوردهای شرکت آذین فورج همکاری گسترده با شرکت های فعال در زمینه استخراج و پالایش نفت و گاز می باشد. شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب لاوا...

گروه-مپنا
گروه مپنا

<p>گروه بزرگ مپنا و شرکت آذین فورج در طی سنوات اخیر پروژه های متعددی را در کنار یکدیگر آغاز و به سرانجام رسانده اند. آذین فورج مفتخر است که با شرکت ها...

پارس
شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا (پارس)

<p>شرکت آذین فورج مفتخر است که تولید کننده قطعات مورد نیاز شرکت محترم توگا در صنایع نیروگاهی و ساخت توربین بوده است. از جمله قطعات تولید شده برای این ...

مپنا
شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا (توگا)

<p>شرکت آذین فورج مفتخر است که تولید کننده قطعات مورد نیاز شرکت محترم توگا در صنایع نیروگاهی و ساخت توربین بوده است از جمله قطعات تولید شده برای این ش...