شرکت آذین فورج

#

صنایع معدنکاوی

صنایع معدنکاوی

 

با توجه به مشخصات فنی قطعات مورد استفاده در صنعت حفاری تونل و معدن کاوی قطعات درگیر با سنگ‌های سخت همچون کاتر رینگها و دیسک کاترها باید مشخصات مکانیکی بالایی داشته باشند.
همچون سایر محصولات در صنایع مختلف که نیازمند مشخصات فنی بالا می باشند تنها راه‌حل دستیابی به این مشخصات استفاده از متد تولید فورج می باشد.

 

محدوده اندازهمحدوده وزناستانداردهامواد استفاده شدهصنعت
نداردتا 500 کیلوگرمطبق نقشه مشتری1/3344حفاری تونل و معدنکاری