شرکت آذین فورج

بازدید وزیر صنعت، معدن و تجارت از کارخانه آذین فورج

بازدید-وزیر-صنعت،-معدن-و-تجارت-از-کارخانه-آذین-فورج

وزیر صنعت،معدن و تجارت جناب دکتر فاطمی امین، استاندار محترم و هیات همراه و جناب آقای دکتر حسین پور نمایتده شهر اسفراین از کارخانه آذین فورج بازدید کردند. 

وزیر صنعت و معدن

دکتر فاطمی امین