شرکت آذین فورج

بازدید استاندار خراسان شمالی و هیئت همراه و نماینده محترم اسفراین از شرکت آذین فورج

استاندار

بازدید استاندار خراسان شمالی و هیئت همراه و نماینده محترم اسفراین جناب آقای حسین پور از سالن جدید چکش کانتر بلو و خط تولید فورج و همچنین بازدید از پروژه ذوب آذین فورج.
به امید حمایت دولت مردمی از تولید مردمی

باور علمی_ توان بومی _تولید ملی