شرکت آذین فورج

آیین-کلنگ-زنی

آیین کلنگ زنی / نانوایی شرکت آذین فورج / با حضور جناب آقای کرامتی فرماندار محترم و هیأت همراه شهرستان اسفراین / به منظور تأمین نان مورد نیاز کارگران شرکت آذین فورج مهرماه ۱۴۰۰