شرکت آذین فورج

 • فرج-الله-علیزاده

  فرج الله علیزاده

  مدیر عامل

  -

  مدیر عامل

  فرج الله علیزاده

 • حسین-قزی

  حسین قزی

  قائم مقام

  معاون مدیر عامل شرکت

  قائم مقام

  حسین قزی

 • علی-قلی-پور

  علی قلی پور

  مدیر کارخانه

  -

  مدیر کارخانه

  علی قلی پور

 • معصومه-بقائیان

  معصومه بقائیان

  مدیر طراحی مهندسی

  -

  مدیر طراحی مهندسی

  معصومه بقائیان

 • علیرضا-رحمانی

  علیرضا رحمانی

  معاونت مالی و اقتصادی

  -

  معاونت مالی و اقتصادی

  علیرضا رحمانی