شرکت آذین فورج

#

صنایع ریلی

محصولات صنایع  ریلی و قطعات لوکوموتیو

در این سبد از محصولات ، تولیداتی قرار گرفته اند که با توجه به نیاز صنایع ریلی مشخصات و خواص مکانیکی بالایی دارند آذین فورج همواره در همه بازار های دارای پتانسیل حضور فعالی داشته و امکان تولید قطعات مختلف در این صنعت را مطابق استاندارد های مورد تایید این صنایع دارا می باشد

-بیس پلیت
- فیش پلیت
- تای پلیت
- لینک چین
- کلمپ ناخونی
- قلاب
- دیسک ترمز فورج


رنج وزنی تولیدات
استاندارد ها
متریال مورد استفاده
صنعت
تا 500 کیلوگرم
طبق در خواست مشتری
Carbon steel
Alloy steel
صنایع ریلی و لوکوموتیو